ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ แผนก/ฝ่าย วันที่
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567 (14/05/2567) ธุรการ 2024-05-14 15:12:12
2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ (19/03/2567) ธุรการ 2024-03-19 10:40:20
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 (25/01/2024) หัวหน้าธุรการและกำลังพล 2024-01-25 08:48:06
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567 (02/01/2567) ธุรการและกำลังพล 2023-12-28 15:59:06
5 การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ธุรการ 2023-11-03 09:14:00
6 รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2566 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช การเงิน 2023-10-24 13:56:50
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 (26/09/2566) หัวหน้าธุรการและกำลังพล 2023-09-26 08:39:35
8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลาฯ 2023-09-06 16:05:36
9 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 01/09/2566 ธุรการและกำลังพล 2023-08-29 22:58:42
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 28/06/2566 ธุรการและกำลังพล
11 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 07/06/2566 ธุรการและกำลังพล 2023-06-07 09:58:47
12 รับสมัครกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร เพื่อปฏิบัติราชการ ตามเเผนการเรียกกำลังพลสำรองปี 2566- กองทัพบก ธุรการและกำลังพล 2023-05-19 09:58:47
13 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 สารสนเทศ 2023-01-20 09:58:47
14 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 สารสนเทศ 2022-11-04 09:58:47
15 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 สารสนเทศ 2022-11-04 09:58:47

Total Record