ลำดับ รายการ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน พ.ค. 2567 (3 ไฟล์) 06/06/2567
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน พ.ค. 2567 (34 ไฟล์) 06/06/2567
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน เม.ย. 2567 (3 ไฟล์) 02/05/2567
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน เม.ย. 2567 (21 ไฟล์) 02/05/2567
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน เม.ย. 2567 (1 ไฟล์) 02/05/2567
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน มี.ค. 2567 (3 ไฟล์) 02/04/2567
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้วงเดือน มี.ค. 2567 (20 ไฟล์) 02/04/2567
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zemiglo 50 mg 01/02/2567
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xarator 40 mg 01/02/2567
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valdoxan 25 mg+Diamicron mr 60 mg 01/02/2567
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Trilipix 35 mg 01/02/2567
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Trajenta 5 mg 01/02/2567
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormom 5000 iu 01/02/2567
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseni 25+15 mg 01/02/2567
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Novomix 30 Flexpen 100 iu 01/02/2567
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NIKP - Pitavastatin 2 mg 01/02/2567
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Madiplot 20 mg 01/02/2567
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ketosteril 600 mg 01/02/2567
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Jardiance Duo 12.5 mg+1000 mg 01/02/2567
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Jardiance 10 mg 01/02/2567
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glyxambi 10+5 mg 01/02/2567
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluimucil A 600 mg 01/02/2567
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Feburic 80 mg 01/02/2567
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ezetrol 10 mg 01/02/2567
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Edarbi 40 mg 01/02/2567
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dexilant 30 mg 01/02/2567
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Daflon 1000 mg+Covarsyl Arginine 5 mg 01/02/2567
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Avodart 0.5 mg 01/02/2567
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ 20 รายการ 08/01/2567
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 08/01/2567
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65