ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ 21/11/65 news/27-061265.pdf เภสัชกรรม 1 21/11/2022
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ 11/11/65 news/26-061265.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2022
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ 17/11/65 news/25-061265.pdf เภสัชกรรม 1 17/11/2022
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 08/11/65 news/24-061265.pdf เภสัชกรรม 1 08/11/2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/65 news/23-061265.pdf เภสัชกรรม 1 08/11/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/65 news/22-061265.pdf เภสัชกรรม 1 31/10/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/65 news/21-061265.pdf เภสัชกรรม 1 08/11/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/65 news/20-061265.pdf เภสัชกรรม 1 08/11/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/65 news/19-061265.pdf เภสัชกรรม 1 04/11/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/65 news/18-061265.pdf เภสัชกรรม 1 08/11/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/11/65 news/17-061265.pdf เภสัชกรรม 1 31/11/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/65 news/16-061265.pdf เภสัชกรรม 1 15/11/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/65 news/15-061265.pdf เภสัชกรรม 1 15/11/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/65 news/14-061265.pdf เภสัชกรรม 1 21/11/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/65 news/13-061265.pdf เภสัชกรรม 1 17/11/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/65 news/12-061265.pdf เภสัชกรรม 1 21/11/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/65 news/11-061265.pdf เภสัชกรรม 1 17/11/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/65 news/10-061265.pdf เภสัชกรรม 1 31/10/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/65 news/09-061265.pdf เภสัชกรรม 1 01/11/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/65 news/08-061265.pdf เภสัชกรรม 1 31/10/2022

Total 1752 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 88 Next »