ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_Eposis-40005000.pdf 89/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Edarbi-40-mg.pdf 134/2562 เภสัชกรรม 1 25/10/2561
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2018-11-15_Diamicron4.pdf 3/2562 เภสัชกรรม 1 4/10/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Dexilant-30-mg.pdf 67/2562 เภสัชกรรม 1 10/10/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Daflon-500-mg.pdf 49/2562 เภสัชกรรม 1 05/10/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Cardura-XL-4-mg.pdf 138/262 เภสัชกรรม 1 23/10/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_AugmentinAvodart.pdf 96/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2561
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Aricept-10-mg.pdf 14/2562 เภสัชกรรม 1 04/10/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_ArcoxiaVytorin.pdf 17/2562 เภสัชกรรม 1 05/10/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Aluvia.pdf 52/2562 เภสัชกรรม 1 04/10/2018
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ 2 news/2018-09-30_IMG_0001.pdf พลาธิการ 1 28 กันยายน 2561
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-14_Xatal-XL-10-mg.pdf 962/61 เภสัชกรรม 1 8/09/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-14_Oseni-2515-mg.pdf 964/61 เภสัชกรรม 1 11/09/2018
14 ประกาศจัดหารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ 2 news/2018-09-14_IMG_0002 (2)-merged.pdf 144/2561 พลาธิการ 1 13/08/2018
15 ประกวดราคาซื้อรถยนต์พยาบาลแบบที่ 5 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม news/2018-09-10_IMG_0001-merged.pdf 2 พลาธิการ 1 10/08/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Toujio-300iu.pdf 946/61 เภสัชกรรม 1 25/08/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_TrajentaBerodual.pdf 940/61 เภสัชกรรม 1 25/8/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_RosuvastatinGalvas.pdf 939/61 เภสัชกรรม 1 24/08/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Nebilet-5-mg.pdf 950/61 เภสัชกรรม 1 30/08/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Mevalotin-40-mg.pdf 951/61 เภสัชกรรม 1 28/08/2561

Total 1728 Record « Previous 1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 82 87 Next »