ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Reyataz-300-mg.pdf 1/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_Prezitaultra.pdf 2/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Pitavastatin-2-mg.pdf 135/2562 เภสัชกรรม 1 19/10/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Oseni-2515-mg.pdf 125/2562 เภสัชกรรม 1 20/10/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_NovomixVictoza.pdf 99/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Nootropril-800-mg.pdf 20/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Neupro-4-mg.pdf 22/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Nebilet-5-mg.pdf 114/2562 เภสัชกรรม 1 19/10/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Nasina-25-mg.pdf 92/2562 เภสัชกรรม 1 13/10/2562
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Mevalotin-40-mg.pdf 74/2562 เภสัชกรรม 1 9/10/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Madiplot-20-mg.pdf 6/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_LeximineAmlod.pdf 30/2562 เภสัชกรรม 1 2/10/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Ketosteril-600-mg.pdf 5/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Januvir-100-mg.pdf 51/2562 เภสัชกรรม 1 5/10/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Galvas-50-mg.pdf 73/2562 เภสัชกรรม 1 9/10/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Fosamax-plus-70-mg.pdf 71/2562 เภสัชกรรม 1 11/10/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Forxica-10-mg.pdf 90/2562 เภสัชกรรม 1 13/10/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_Fexofastmeta.pdf 102/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Ezetol-10-mg.pdf 113/2562 เภสัชกรรม 1 17/10/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Espogen-4000-iu.pdf 9/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018

Total 1728 Record « Previous 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 81 87 Next »