ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-23_Espogen-4000-iu.pdf 212/2562 เภสัชกรรม 1 20/11/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Xigduo.pdf 177/2562 เภสัชกรรม 1 8/11/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_xatarl-XL-10-mg.pdf 176/2562 เภสัชกรรม 1 8/11/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Xarator-40-mg-2.pdf 160/2562 เภสัชกรรม 1 3/11/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Vivacor-10-mg.pdf 174/2562 เภสัชกรรม 1 8/11/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Toujeo-300-iu.pdf 195/2562 เภสัชกรรม 1 13/11/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Sulfin-100-mg.pdf 185/2562 เภสัชกรรม 1 9/11/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Rosuvastatin-20-mg-2.pdf 181/2562 เภสัชกรรม 1 8/11/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Januvir-100-mg-2.pdf 161/2562 เภสัชกรรม 1 3/11/2018
10 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 16 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-16-รายการ.pdf 124/2562 เภสัชกรรม 1 18/10/2018
11 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-12-รายการ.pdf 62/2562 เภสัชกรรม 1 4/10/2018
12 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 8 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-8-รายการ.pdf 66/2562 เภสัชกรรม 1 10/10/2018
13 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-7-รายการ.pdf 133/2562 เภสัชกรรม 1 20/10/2018
14 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 6 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-6-รายการ.pdf 87/2562 เภสัชกรรม 1 10/10/2018
15 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-1-รายการ.pdf 95/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Xarator-40-mg.pdf 18/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Twynsta-405-mg.pdf 72/2562 เภสัชกรรม 1 9/10/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Trilipix-135-mg.pdf 97/2562 เภสัชกรรม 1 13/10/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Trajenta-5-mg.pdf 54/2562 เภสัชกรรม 1 5/10/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Rosuvastatin-20-mg.pdf 55/2562 เภสัชกรรม 1 4/10/2018

Total 1728 Record « Previous 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 80 87 Next »