ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Nootropril-800-mg.pdf 287/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Micardis-40-mg.pdf 290/2562 เภสัชกรรม 1 21/12/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Madiplot-20-mg.pdf 302/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Ketosteril-600-mg.pdf 280/2562 เภสัชกรรม 1 18/12/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Januvir-100-mg (1).pdf 307/2562 เภสัชกรรม 1 25/12/2562
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Galvas-50-mg.pdf 286/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Fosamax-Plus-70-mg.pdf 268/2562 เภสัชกรรม 1 14/12/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Arcoxia-90-mg.pdf 310/2562 เภสัชกรรม 1 26/12/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-12-17_Xaratol-40-mg.pdf 235/2562 เภสัชกรรม 1 5/12/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-12-17_Oseni-2515-mg.pdf 249/2562 เภสัชกรรม 1 8/12/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-12-17_Mevalotin-40-mg.pdf 253/2562 เภสัชกรรม 1 8/12/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-12-17_Controloc-40-mg.pdf 234/2562 เภสัชกรรม 1 4/12/2561
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-12-17_Aricept-evess-10-mg.pdf 233/2562 เภสัชกรรม 1 4/12/2561
14 ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2018-12-11_IMG_012.pdf - พลาธิการ 1 11/12/2561
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-30_Nesina-25-mg.pdf 223/2562 เภสัชกรรม 1 24/11/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-30_Jardiance-10-mg.pdf 224/2562 เภสัชกรรม 1 24/11/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-30_Forxiga-10-mg.pdf 229/2562 เภสัชกรรม 1 27/11/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-30_Edarbi-40-mg.pdf 227/2562 เภสัชกรรม 1 27/11/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-30_Diamicron-mr-60-mg.pdf 216/2562 เภสัชกรรม 1 22/11/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-23_Ziagenavir-300-mg.pdf 217/2562 เภสัชกรรม 1 21/11/2018

Total 1752 Record « Previous 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 80 88 Next »