ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Nootropril-800-mg.pdf 546/2562 เภสัชกรรม 1 14/3/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Nesina-25-mg.pdf 584/2562 เภสัชกรรม 1 23/3/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Nebilet-5-mg.pdf 573/62 เภสัชกรรม 1 21/3/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Micardis-40-mg.pdf 586/2562 เภสัชกรรม 1 23/3/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Mevalotin-40-mg.pdf 559/2562 เภสัชกรรม 1 16/3/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Ketosteril-600-mg.pdf 592/2562 เภสัชกรรม 1 26/3/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Jardiance-10-mg.pdf 594/2562 เภสัชกรรม 1 27/3/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Januvir-100-mg.pdf 531/2562 เภสัชกรรม 1 13/3/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Invocana-100-mg.pdf 501/2562 เภสัชกรรม 1 6/3/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Galvas-50-mg.pdf 532/2562 เภสัชกรรม 1 9/3/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Eposis-4000-iu.pdf 571/2562 เภสัชกรรม 1 22/3/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Eposis-4000-iu.pdf 578/2562 เภสัชกรรม 1 21/3/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Edarbi-40-mg.pdf 529/2562 เภสัชกรรม 1 12/3/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Dexilant-30-mg.pdf 590/2562 เภสัชกรรม 1 26/3/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Arcoxa-90-mg.pdf 548/2562 เภสัชกรรม 1 14/3/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Diamicon-mr-60-mg.pdf 585/2562 เภสัชกรรม 1 23/3/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Avodart-0.5-mg.pdf 558/2562 เภสัชกรรม 1 16/3/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 497/2562 เภสัชกรรม 1 6/3/2019
19 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-03-27_IMG65.pdf 1/2562 พลาธิการ 1 27/3/2019
20 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 18 รายการ news/2019-03-08_พยาธิ 18 รายการ.pdf 449/2562 เภสัชกรรม 1 9/2/2019

Total 1728 Record « Previous 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 75 87 Next »