ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Xarator-40-mg.pdf 640/2562 เภสัชกรรม 1 23/4/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Valdoxan-25-mg.pdf 644/2562 เภสัชกรรม 1 20/4/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Sybicort-120-dose.pdf 617/2562 เภสัชกรรม 1 4/4/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Rosuvastatin-20-mg.pdf 628/2562 เภสัชกรรม 1 6/4/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Puroxan-400-mg.pdf 648/2562 เภสัชกรรม 1 23/4/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Forxiga-10-mg.pdf 607/2562 เภสัชกรรม 1 3/4/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Fexofast-180-mg.pdf 623/2562 เภสัชกรรม 1 4/4/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Ezetol-10-mg.pdf 609/2562 เภสัชกรรม 1 3/4/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 16 รายการ news/2019-04-10_พยาธิ-16-รายการ.pdf 552/2562 เภสัชกรรม 1 13/3/2019
10 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 7 รายการ news/2019-04-10_พยาธิ-7-รายการ.pdf 487/2562 เภสัชกรรม 1 23/3/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Ziagenavir-300-mg.pdf 505/2562 เภสัชกรรม 1 05/3/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Xatral-XL-10-mg.pdf 528/2562 เภสัชกรรม 1 12/3/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Xarator-40-mg.pdf 547/2562 เภสัชกรรม 1 14/3/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Vytorin-1020-mg.pdf 551/2562 เภสัชกรรม 1 6/3/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Victoza-6-mg.pdf 560/2562 เภสัชกรรม 1 15/3/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Trilipix-135-mg.pdf 507/2562 เภสัชกรรม 1 6/3/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Trajenta-5-mg.pdf 572/2562 เภสัชกรรม 1 21/3/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Toujeo-300-u.pdf 556/2562 เภสัชกรรม 1 16/3/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Sulfin-100-mg.pdf 579/2562 เภสัชกรรม 1 21/3/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 554/2562 เภสัชกรรม 1 14/3/2019

Total 1728 Record « Previous 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 74 87 Next »