ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Arcoxia 90 mg.pdf 852/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Amlo+Melcam.pdf 775/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Aluvir.pdf 831/2562 เภสัชกรรม 1 15/06/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Abacavir 300 mg.pdf 856/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-06-12_doctor.pdf 3/62 พลาธิการ 1 12/6/2562
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-06-12_air.pdf 2/62 พลาธิการ 1 12/6/2562
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Ziagenavir 300 mg.pdf 710/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Xarotol 40 mg.pdf 737/2562 เภสัชกรรม 1 23/5/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vytorin 10+20 mg.pdf 678/2562 เภสัชกรรม 1 4/05/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vivacor 10 mg.pdf 741/2562 เภสัชกรรม 1 24/5/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Victoza 6 mg.pdf 683/2562 เภสัชกรรม 1 14/5/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vastarel 35 mg.pdf 759/2562 เภสัชกรรม 1 25/05/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Twynsta 40+5 mg.pdf 680/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Trilipix 135 mg.pdf 730/2562 เภสัชกรรม 1 17/5/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Trajenta 5 mg.pdf 761/2562 เภสัชกรรม 1 25/05/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Tojeo 300 u.pdf 717/2562 เภสัชกรรม 1 14/5/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Reyataz 300 mg.pdf 719/2562 เภสัชกรรม 1 14/5/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Prezista 600 mg.pdf 671/2562 เภสัชกรรม 1 3/05/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Pitavastatin 2 mg.pdf 699/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Oseni 25+15 mg.pdf 715/2562 เภสัชกรรม 1 9/5/2019

Total 1752 Record « Previous 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 73 88 Next »