ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-07-12_Ultrcet+Sibelium.pdf 805/2562 เภสัชกรรม 1 12/06/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Twynsta 40+5mg.pdf 841/2562 เภสัชกรรม 1 20/06/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Tujeo 300 u.pdf 850/2562 เภสัชกรรม 1 22/06/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Sulfin 100 mg.pdf 813/2562 เภสัชกรรม 1 13/06/2562
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Rosuvastatin 20 mg.pdf 770/2562 เภสัชกรรม 1 7/06/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Ricovir 300 mg.pdf 834/2562 เภสัชกรรม 1 15/06/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Renvela 800 mg.pdf 838/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Pradaxa 110 mg.pdf 810/2562 เภสัชกรรม 1 12/06/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Nebilet 5 mg.pdf 771/2562 เภสัชกรรม 1 7/06/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Micardis 40 mg.pdf 770/2562 เภสัชกรรม 1 6/06/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Mevalotin 40 mg.pdf 840/2562 เภสัชกรรม 1 19/06/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Jardianc 10 mg.pdf 790/2562 เภสัชกรรม 1 8/06/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Januvir 100 mg.pdf 821/2562 เภสัชกรรม 1 13/06/2562
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2019-07-12_พยาธิ 4 รายการ.pdf 827/2562 เภสัชกรรม 1 14/06/2016
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Forxiga 10 mg.pdf 766/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 783/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Edarbi 40 mg.pdf 858/2562 เภสัชกรรม 1 27/06/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Dexilant 30 mg.pdf 800/2562 เภสัชกรรม 1 12/06/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Daflon 500 mg.pdf 837/2562 เภสัชกรรม 1 20/06/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Cardura XL 4 mg.pdf 835/2562 เภสัชกรรม 1 25/06/2019

Total 1752 Record « Previous 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 72 88 Next »