ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/66 news/2023-03-08_03-080366.pdf เภสัชกรรม 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/66 news/2023-03-08_02-080366.pdf เภสัชกรรม 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/66 news/2023-03-08_01-080366.pdf เภสัชกรรม 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/66 news/14-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/66 news/13-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/65 news/12-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/66 news/11-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/66 news/10-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/66 news/09-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/66 news/08-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/66 news/07-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/66 news/06-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/66 news/05-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/65 news/04-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/66 news/03-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/66 news/02-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 06/02/66 news/01-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/65 news/23-040166.pdf เภสัชกรรม 1 20/12/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/65 news/22-040166.pdf เภสัชกรรม 1 14/12/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/65 news/21-040166.pdf เภสัชกรรม 1 15/12/2022

Total 1752 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 88 Next »