ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-23_Trilipix-135-mg.pdf 1055/2562 เภสัชกรรม 1 3/9/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-23_Toujeo-300-ml.pdf 1066/2562 เภสัชกรรม 1 6/9/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-23_Oseni-2515-mg.pdf 1046/2562 เภสัชกรรม 1 3/9/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-23_Galvas-50-mg.pdf 1053/2562 เภสัชกรรม 1 4/9/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-23_Edarbi-40-mg.pdf 1064/2562 เภสัชกรรม 1 5/9/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-23_Cardura-XL-4-mg.pdf 1073/2562 เภสัชกรรม 1 7/9/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-23_Avodart-0.5-mg.pdf 1068/2562 เภสัชกรรม 1 5/9/2019
8 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 16 รายการ news/2019-09-02_พยาธิ 16 รายการ.pdf 1029 เภสัชกรรม 1 22/8/2019
9 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 11 รายการ news/2019-09-02_พยาธิ 11 รายการ.pdf 1010/2562 เภสัชกรรม 1 16/8/2019
10 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 8 รายการ news/2019-09-02_พยาธิ 8 รายการ.pdf 987/2562 เภสัชกรรม 1 9/8/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Zemiglo 50 mg.pdf 988/2562 เภสัชกรรม 1 15/8/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Xigduo XR 100+1000mg.pdf 1014/2562 เภสัชกรรม 1 21/8/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Xatarl-XL-10-mg.pdf 1002/2562 เภสัชกรรม 1 17/8/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Vytorin-1020-mg.pdf 1033/2562 เภสัชกรรม 1 27/8/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Vivacor-10-mg.pdf 942/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Sulfin-100-mg.pdf 1028/2562 เภสัชกรรม 1 22/8/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Reyataz-300-mg.pdf 937/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Prezista-600-mg.pdf 938/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Pradaxa-110-mg.pdf 992/2562 เภสัชกรรม 1 14/8/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Mevalotin-40-mg.pdf 948/2562 เภสัชกรรม 1 2/8/2019

Total 1752 Record « Previous 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 69 88 Next »