ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Nesina 25 mg.pdf 74/2563 เภสัชกรรม 1 10/10/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Nebilet 5 mg.pdf 98/2563 เภสัชกรรม 1 11/10/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-11-05_Mydocalm+Vultin.pdf 127/2563 เภสัชกรรม 1 25/10/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-11-05_Melcam+Vultin.pdf 28/2563 เภสัชกรรม 1 3/10/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Madiplot 20 mg.pdf 2/2563 เภสัชกรรม 1 3/10/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Lipitor 80 mg.pdf 101/2563 เภสัชกรรม 1 18/10/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Ketosteril 600 mg.pdf 108/2563 เภสัชกรรม 1 22/10/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Jardiance 10 mg.pdf 102/2563 เภสัชกรรม 1 19/10/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Januvir 100 mg.pdf 49/2563 เภสัชกรรม 1 4/10/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Glyxabi+Micardis.pdf 91/2563 เภสัชกรรม 1 12/10/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Fosamax plus 70 mg.pdf 92/2563 เภสัชกรรม 1 12/10/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Forxiga 10 mg.pdf 46/2563 เภสัชกรรม 1 5/10/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Ezetol 10 mg.pdf 2/2563 เภสัชกรรม 1 3/10/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Eposis 4000 iu.pdf 121/2563 เภสัชกรรม 1 23/10/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Edarbi 40 mg.pdf 124/2563 เภสัชกรรม 1 26/10/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Dexilant 30 mg.pdf 54/2563 เภสัชกรรม 1 8/10/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Daflon 500 mg.pdf 100/2563 เภสัชกรรม 1 19/10/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Arcoxia 90 mg.pdf 62/2563 เภสัชกรรม 1 8/10/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Abacavir 300 mg.pdf 94/2563 เภสัชกรรม 1 12/10/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-23_Xarator-40-mg.pdf 1051/2562 เภสัชกรรม 1 14/9/2019

Total 1752 Record « Previous 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 68 88 Next »