ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Natear-ED-10-ml.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Karyuni-5-ml.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Methotrexate-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Edurant-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Cesoline-W-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Carxasin-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Arcoxia-90-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Celebrex-200-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Xatral-xl-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Reyataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_ยา-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 9/2/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Nesina-250mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/2/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Plendil-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Eucor-0-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 8 รายการ news/2020-05-15_เวชภัณฑ์-8-รายการ (1).pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Vasotrate-60-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Senokot-7.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Recormon-5000.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63

Total 1752 Record « Previous 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 54 88 Next »