ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Aprovel-150-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Bisoprolol-2.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบอุดหนุน) news/2020-06-01_IMG_0004-ผสาน.pdf พลาธิการ 1 1/6/2020
4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบสปสช.) news/2020-06-01_IMG_0009-ผสาน.pdf พลาธิการ 1 1/6/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Normetec-540-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Nootropil-800-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Norgesic-35450-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Madopar-250-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Lyrica-75-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Madiplot-20-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Esogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Januvia-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Dexilant-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Eposis-5000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Berodual-Forte-4-ml.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Aluvia-1002.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Sulfin-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Trajenta-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-22_Ricovir-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/5/63

Total 1752 Record « Previous 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 53 88 Next »