ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Ketosteril-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Eucor-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Gluco-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Ezetol-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Berodul-MDI-200-dose.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ 10 รายการ news/2020-06-17_เวชภัณฑ์-10-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Zecid-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_ยา-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ news/2020-06-17_เวชภัณฑื-4-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Tocarlol-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Xigduo-XR-101000-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Vivacor-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Prezista-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Platogrix-75-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Gitazone-forte-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Montek-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Eposis-4000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-09_Spiolto-2.5-mcg.pdf เภสัชกรรม 1 9/6/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-09_Nebilet-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/6/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-09_Recormon-5000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 9/6/2020

Total 1752 Record « Previous 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51 88 Next »