ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 9 รายการ news/2020-06-24_พยาธิ-9-รายการ2.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์3 รายการ news/2020-06-24_พยาธิ-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Xandas-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ news/2020-06-24_งบอุดหนุน.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Valdoxan-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Utracet-37.5325-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Gabapentin-sandoz-400-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Aricept-Evess-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Toujeo-300-u.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Novomix-30-Flexpen.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Pradaxa-110-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Teevir-300600200-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 3 รายการ news/2020-06-19_เวชภัณฑ์-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Norvir-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Lahep-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Ketosteril-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Eucor-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Gluco-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Ezetol-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020

Total 1728 Record « Previous 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 49 87 Next »