ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Mevalotin-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Meloxicam-15-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Gaviscon-10-ml.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Espogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Edarbi-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Domar-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Fascar-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_BCO-ED.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Cefspan-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Daflon-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ news/2020-06-25_เวชภัณฑ์-4-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ news/2020-06-25_เวชภัณฑ์-1-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 1 รายการ news/2020-06-25_พยาธิ-1-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Vislube-0.3-ml.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 9รายการ news/2020-06-25_พยาธิ-9-รายการ1.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Vultin-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Losacar-50-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Controloc-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Leukocyt.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020

Total 1728 Record « Previous 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 48 87 Next »