ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-03_Sulfin-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/8/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-03_Nesina-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/8/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 13 รายการ news/2020-08-03_พยาธิ-13-รายการ1.pdf เภสัชกรรม 1 3/8/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 6 รายการ news/2020-08-03_พยาธิ-6-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 3/8/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-23_Lercadip-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/7/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-23_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/7/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-23_Xatral-XL-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/7/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-16_Arcoxia-90-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/7/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-16_Xarator-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 16/7/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-15_Cardura-XL-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/7/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-15_Invokana-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/7/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-15_ยา-2.pdf เภสัชกรรม 1 15/7/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม จำนวน 2 รายการ news/2020-07-02_ทันตกรรม-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Victoza-6-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Tritace-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Micardis-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Natrilix-1.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Neupro-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Tareg-160-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Gasmotin-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020

Total 1728 Record « Previous 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 47 87 Next »