ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Arcoxia-90-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_AvodartDermovate.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Dexilant-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_AllercetRicovir.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคน์(E-bidding) news/2020-10-26_IMG_0001.pdf พลาธิการ 1 26/10/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_NovomixVictoxa.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Tougeo-300-ml.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Espogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Prazita-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เภสัชกรรม 1 9/9/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_พยาธิ-12-รายการ2.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_MR-Balm-100-gm.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Xigduo-XR-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Mevalotin-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Glyxambi-105-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020

Total 1728 Record « Previous 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 45 87 Next »