ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 news/2020-12-02_IMG_0003-ผสาน.pdf พลาธิการ 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_พยาธิ-12-รายการ (1).pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_พยาธิ-7-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_ยา-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_พยาธิ-1-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Xarator-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Vivacor-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Xatral-XL-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Trilipix-135-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_TresibaNovomix.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_TwynstaMicadis.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Trajenta-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_TaregDafiro.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_StocrinEzetol.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Rosuvastatin-sandoz-20-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Reyataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_MR-Balm-100-g.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Recormon-5000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Nebilet-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_Pradaxa-110-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020

Total 1676 Record « Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 41 84 Next »