ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Feburic-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/02/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Edarbi-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/02/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Eposis-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 18/02/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Eliquis-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/02/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Xatral-XL-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Novomix30-Flexpen-100-iu.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-16_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-16_Madiplot-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-16_Ezetol-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-16_Fosamax-Plus-70-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-16_Avodart-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-11_Dexilant-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 29/1/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-11_Xigduo-XR-101000-mg.pdf เภสัชกรรม 1 29/1/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-11_Diamicron-mr-60-mg.pdf เภสัชกรรม 1 29/1/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-11_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 29/1/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_พยาธิ-12-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_พยาธิ-5-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_Forxiga-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_พยาธิ-1รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_Espogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021

Total 1752 Record « Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 41 88 Next »