ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Lipitor-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/3/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Jardiance-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 12/3/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Januvir-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_total (2).pdf เภสัชกรรม 1 10/3/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Cardura-xl-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/3/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนจากของเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_IMG_20210402_0001.pdf พลาธิการ 1 2/4/2021
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 news/2021-03-25_extra.pdf พลาธิการ 1 25/3/2021
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 news/2021-03-25_total.pdf พลาธิการ 1 25/3/2021
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 news/2021-03-23_IMG_20210312.pdf พลาธิการ 1 12/3/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_พยาธิ-2.pdf เภสัชกรรม 1 11/02/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Zafatek-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/02/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_พยาธิ-1.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/02/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Trajenta-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/02/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Vivacor-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Normetec-540-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/02/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Nebilet-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/02/2021
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Lercadip-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/02/2021
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Invokana-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/02/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_Glyxambi-105-mg.pdf เภสัชกรรม 1 11/02/2021

Total 1752 Record « Previous 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 40 88 Next »