ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Januvia-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 8/5/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Feburic-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Espogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 25/5/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Fosamax-plus-70-mg.pdf เภสัชกรรม 1 8/5/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Eliquis-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 13/5/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Edarbi-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/5/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Cardura-xl-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Diamicron-mr-60-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 15/5/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Dexilant-30-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 1/5/2021
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 งวดที่ 1 news/2021-06-04_IMG_20210604.pdf พลาธิการ 1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สป.สายแพทย์ (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ news/2021-05-13_IMG_20210513_0001.pdf พลาธิการ 1 13/5/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_extra3.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Xarator-40-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Xatral-xl-10-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 22/4/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_extra2.pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Extra (2).pdf เภสัชกรรม 1 20/4/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Toujeo-300-u.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Rosuvastatin-sandoz-20-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Prezista-600-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Recromon-5000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021

Total 1752 Record « Previous 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38 88 Next »