ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Rosuvastatin-sandoz-20-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 26/5/2022
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Xarator-40-mg (3).pdf เภสัชกรรม 1 3/5/2022
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Plendil-5Vivacor-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/5/2022
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Oseni-2515-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 26/5/2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Normetec-540-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 24/5/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/5/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Nebilet-5-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 12/5/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Micardis-40Twynsta-405-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/5/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Jardiance-Duo-12.51000-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/5/65
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Mevalotin-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 18/5/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Forxiga-10-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 24/5/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Espogen-4000-iu (2).pdf เภสัชกรรม 1 24/5/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Eliquis-5-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/05/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Edarbi-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 12/5/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Cardura-XL-4-mgDilantin-50-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/5/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Berodual-MDISpiolto-Respomat-2.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 018/05/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Diamicron-mr-60-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 26/5/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Arcoxia-90-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/05/2022
19 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ลง 27/4/65 news/2022-05-27_protest.pdf ธุรการและกำลังพล 1
20 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 news/2022-05-12_para2565.pdf พลาธิการ 1 12/5/2565

Total 1752 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 88 Next »