ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Forxiga-10-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 2/8/2022
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Glyxambi-105-mg (3).pdf เภสัชกรรม 1 2/8/2022
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Feburic-80-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 28/7/2022
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Espogen-4000-iu (3).pdf เภสัชกรรม 1 23/8/2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Diamicor-mr-60-mg.pdf เภสัชกรรม 1 6/8/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Eposis-4000-iu (3).pdf เภสัชกรรม 1 2/8/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Coversyl-5-mgVastarel-OD-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/7/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Avodart-0.5-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 23/8/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Cardura-XL-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 26/8/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Arcoxia-90-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 28/7/2022
11 ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่ได้ news/2022-08-24_xrayex.pdf พลาธิการ 1
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 news/2022-08-22_xray.pdf พลาธิการ 1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ news/2022-08-05_11765.pdf เภสัชกรรม 1 21/7/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ news/2022-08-05_10765.pdf เภสัชกรรม 1 5/7/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Xarator-40-mg (5).pdf เภสัชกรรม 1 1/7/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Xatral-xl-10-mgPlatogrix-75-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/7/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Vivacor-10-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 1/7/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Ryzodeg-3-mlActrapid-10-ml.pdf เภสัชกรรม 1 1/7/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Twynsata-405-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/7/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Teevir-600300200-mg.pdf เภสัชกรรม 1 12/7/2022

Total 1752 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 88 Next »