ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Rosuvastatin-sandoz-20-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2022
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Xarator-40-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2022
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Trajenta-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_MR-Balm-100-g.pdf เภสัชกรรม 1 20/4/2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Oseni-2515-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Reyataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/4/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Jardiance-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Januvia-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Glyxambi-105-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/4/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Eliquis-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Eposis-4000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Avodart-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 12/4/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ news/2022-04-08_payati9.pdf เภสัชกรรม 1 16/3/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ news/2022-04-08_payati2.pdf เภสัชกรรม 1 8/3/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ news/2022-04-08_payati7.pdf เภสัชกรรม 1 4/3/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-04-08_payati1.pdf เภสัชกรรม 1 12/3/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ และของใช้สิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-04-08_total (2).pdf เภสัชกรรม 1 2/3/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-04-08_Zafatek-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/3/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-04-08_Xigduo-xrSymbicort.pdf เภสัชกรรม 1 24/3/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-04-08_Xarator-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 1/3/2022

Total 1649 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 83 Next »