ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกวดราคาซื้อจัดหาสิ่งอุปกรณ์ สาย แพทย์ (4) news/2023-03-08_27-080366.pdf พลาธิการ 1
2 ประกวดราคาซื้อจัดหาสิ่งอุปกรณ์ สาย แพทย์ (3) news/2023-03-08_26-080366.pdf พลาธิการ 1
3 ประกวดราคาซื้อจัดหาสิ่งอุปกรณ์ สาย แพทย์ (2) news/2023-03-08_25-080366.pdf พลาธิการ 1
4 ประกวดราคาซื้อจัดหาสิ่งอุปกรณ์ สาย แพทย์ (1) news/2023-03-08_24-080366.pdf พลาธิการ 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/66(2) news/2023-03-08_23-080366.pdf เภสัชกรรม 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/66(1) news/2023-03-08_22-080366.pdf เภสัชกรรม 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/66 news/2023-03-08_21-080366.pdf พยาธิ 1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/66 news/2023-03-08_20-080366.pdf พยาธิ 1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/66 news/2023-03-08_19-080366.pdf เภสัชกรรม 1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/66 news/2023-03-08_18-080366.pdf เภสัชกรรม 1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/66 news/2023-03-08_17-080366.pdf เภสัชกรรม 1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/66 news/2023-03-08_16-080366.pdf เภสัชกรรม 1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/66 news/2023-03-08_15-080366.pdf เภสัชกรรม 1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/66 news/2023-03-08_14-080366.pdf เภสัชกรรม 1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/66 news/2023-03-08_13-080366.pdf เภสัชกรรม 1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/66 news/2023-03-08_12-080366.pdf เภสัชกรรม 1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/66 news/2023-03-08_11-080366.pdf เภสัชกรรม 1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/66 news/2023-03-08_10-080366.pdf เภสัชกรรม 1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/66 news/2023-03-08_09-080366.pdf เภสัชกรรม 1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/66 news/2023-03-08_08-080366.pdf เภสัชกรรม 1

Total 1676 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 84 Next »