หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ชุดเสนารักษ์เดินเท้า
เมื่อ 21 ต.ค. 2561 เวลา 07.30 น. พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จัดชุดเสนารักษ์เดินเท้าสนับสนุนกิจกรรม โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 10 คน
ชุดเสนารักษ์เดินเท้า
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. ชุดเสนารักษ์เดินเท้า ตรวจเยี่ยมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย บ้านหวาย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ชุดเสนารักษ์เดินเท้า อำเภอยิ้ม
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดชุดเสนารักษ์เดินเท้า อำเภอยิ้ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านหนองหม้อ ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย