งานมหกรรม TQM&CQI 2018

เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จัดมหกรรม TQM&CQI เพื่อพัฒนาการทำงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม จัดระบบและวินัยในการทำงาน ป้องกันความผิดพลาดเสียหายแก่องค์กรและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงาน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ณ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายเม็งรายฯ โดยมี พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายฯ เป็นประธานฯ มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๐ นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery