ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับที่ รายละเอียด ครั้งที่ ราคากลาง แผนก/ฝ่าย หมายเหตุ
1 ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21/8/60 3/2560 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
2 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ 4/2560 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
3 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2560 3/2560 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
4 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ 3/2560 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
5 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประปีงบประมาณ 2560...5/6/2560 2/2560 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
6 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2560 1/2560 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
7 เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำ 2560 ของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ขอเลื่อนการประกาศผลสอบและ รายงานตัว เนื่องจาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ติดราชการ ยังไม่ได้ลงนาม อนุมัติให้ติดประกาศผลสอบได้ หากได้รับอนุมัติแล้ว ทาง โรงพยาบาล ค่ายเม็งรายมหาราช จะประกาศให้ทราบต่อไป *กรุณาติดตามได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 053-717649-50 ต่อ 100 ในเวลาราชการเท่านั้น 1/2560 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
8 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2560 1/2560 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
9 ่ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559...ผู้มีรายชื่อ อันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 ให้มารายงานตัว ในวันที่ 28 มิ.ย.59 ภายในเวลาราชการเท่านั้น 2/2559 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
10 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559 2 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
11 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า (Electrical Patient Bed) 2-59 ราคากลาง พลาธิการ
12 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA. 1-59 ราคากลาง พลาธิการ
13 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559...ผู้มีรายชื่อ อันดับที่ 1 และ 2 ให้มารายงานตัว ในวันที่ 19 ก.พ.59 ภายในเวลาราชการเท่านั้น 1/2559 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
14 เลื่อนการประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวออกไป เนื่องจาก ผบ.มทบ.37 ติดภารกิจ รอการลงนามอนุมัติ ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
15 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559 1/2559 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
16 วันที่ 18 มกราคม 2559 งดตรวจโรคผู้ป่วยนอก รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากวันกองทัพไทย ราคากลาง
17 เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5ธันวามหาราช ขอเชิญกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00น.-12:00น. ณ.อาคารหมวดพลเสนารักษ์ ราคากลาง
18 คลีนิคนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น.-20.00 น. ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
19 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชของ จทบ.ช.ร. 28-1-2558 2 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
20 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทดแทน ประจำปี 2558 1/2558 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
21 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวทดแทน 2 ราคากลาง
22 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทดแทนประจำปีงบประมาณ 2557 ลง 09/07/2557 2/07/57 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
23 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราชฯ งดตรวจโรคผู้ป่วยทั่วไป รับเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยโรคเรื่้อรัง(ห้องไตเทียม) ในวันจันทร์ ที่ 26 พ.ค. 2557 2/05 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล
24 ประกาศรายชื่อ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ราคากลาง
25 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทน)ประจำปีงบประมาณ 2557 ราคากลาง ธุรการและกำลังพล