::::::: ประกาศ - จัดซื้อจัดจ้าง :::::::

ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21/8/60
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประปีงบประมาณ 2560...5/6/2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2560
เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำ 2560 ของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ขอเลื่อนการประกาศผลสอบและ รายงานตัว เนื่องจาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ติดราชการ ยังไม่ได้ลงนาม อนุมัติให้ติดประกาศผลสอบได้ หากได้รับอนุมัติแล้ว ทาง โรงพยาบาล ค่ายเม็งรายมหาราช จะประกาศให้ทราบต่อไป *กรุณาติดตามได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 053-717649-50 ต่อ 100 ในเวลาราชการเท่านั้น
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2560
่ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559...ผู้มีรายชื่อ อันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 ให้มารายงานตัว ในวันที่ 28 มิ.ย.59 ภายในเวลาราชการเท่านั้น
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า (Electrical Patient Bed)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA.
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559...ผู้มีรายชื่อ อันดับที่ 1 และ 2 ให้มารายงานตัว ในวันที่ 19 ก.พ.59 ภายในเวลาราชการเท่านั้น
เลื่อนการประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวออกไป เนื่องจาก ผบ.มทบ.37 ติดภารกิจ รอการลงนามอนุมัติ
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 18 มกราคม 2559 งดตรวจโรคผู้ป่วยนอก รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากวันกองทัพไทย
เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5ธันวามหาราช ขอเชิญกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00น.-12:00น. ณ.อาคารหมวดพลเสนารักษ์
คลีนิคนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น.-20.00 น.
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชของ จทบ.ช.ร. 28-1-2558
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทดแทน ประจำปี 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวทดแทน
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทดแทนประจำปีงบประมาณ 2557 ลง 09/07/2557
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราชฯ งดตรวจโรคผู้ป่วยทั่วไป รับเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยโรคเรื่้อรัง(ห้องไตเทียม) ในวันจันทร์ ที่ 26 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทน)ประจำปีงบประมาณ 2557