ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙
มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร.17 พัน.3 จัดงานกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่า....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
มณฑลทหารบก ที่ 37 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับ ร.17 พัน 3 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพันเอกสัชฌาการ คุณยศยิ่ง รองผู้บัญชาการมณฑล ที่ 37 ให้เกียรติมาเป็นประธาน และพันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ได้กิจกรรมบริจาคโ....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
งานทำบุญคล้ายวันสถานา รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ครบรอบ 35 ปี
ท่านพลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในงานทำบุญคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ครบรอบปีที่ 35 ร่วมด้วย พลโทพรชัย ดุริยพันธ์ พลตรีสุภโชค ธวัธพีระชัย รองแม่ทัพภาค 3 พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และอดีตผู้บังบั....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธ.ค.2559
มณฑลทหารบกที่ 37 โดยท่าน พลตรีบัญชา ดุริยะพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลที่ 37 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดย พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเ....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รับบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2559
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับมณฑลทหารบก ที่ 37 โดย พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และ พลตรีพิศาล นาคผจญ ผู....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 3 ธ.ค.58
มณฑลทหารบกที่ 37 นำโดยท่าน พลตรีพิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลที่ 37 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดย พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทอดกฐินสามัคคี วัดโป่งมอญ อ.แม่ลาว 21 พ.ย.2558
พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ที่วัดโป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2558....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับจังหวัดทหารบกเชียงราย โดย พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และ พลตรีพิศาล นาคผจญ....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ต้อนรับชุดตรวจ AHS กรมแพทย์ทหารบก
พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ AHS กรมแพทย์ทหารบก นำโดย พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง ผอ.กวก.พบ. และคณะ ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ต้อนรับ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 18 มิ.ย.2558
พลโทไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพร้อมคณะเข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดทหารบกเชียงราย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช นำโดยพลตรีไพศาล นาคผจญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเขียงราย และ พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่าย....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ 3 มิ.ย.58
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้า ที่ 2 ซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศที่ กองฝูงบิน 416 สนามบินเก่า มายังโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดทหารบกเชียงราย ในวันที่ 2 มิ.ย.2558....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริจาคโลหิต คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนฯ
จังหวัดทหารบกเชียงราย และโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จำนวนเลือดที่ได้รับการบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 15050 ซีซี.ในวันที่ 11 มีนาคม 2558....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมกำลังพลและครอบครัว ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมบริจาคโลหิต 5 ธันวามหาราชา 2557
จังหวัดทหารบกเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ให้กับสภากาชาดไทย โดย พลตรีพัฒนา มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พ.อ.กิติพัน....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่สายการบังคับบัญชา 20 พ.ย.2557
พิธีรับ-ส่ง มอบหน้าที่สายการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ระหว่าง พ.อ.อรรณพ ธรรมลักษมี กับ พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2557....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริจาคโลหิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับ จังหวัดทหารบกเชียงราย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดย ท่าน พลตรีพัฒนา มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการ พ.ท.กิติรพันธ....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 57 ณ วัดป่าอ้อดอนชัย
พ.อ.อรรณพ ธรรมลักษมี ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมด้วยกำลังพล รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และพัฒนาวัด ณ วัดป่าอ้อดอนชัย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2557....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
งานทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 32 ปี รพ.ค่ายเม็งรายฯ
พลตรีพัฒนา มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายเป็นประธานในพิธีงานทำบุญครบรอบคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ครบรอบ 32 ปี และได้รับเกียรติจากท่านพลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา พลโทอิทธิพล ศิริมณฑล พลโทศุภอักษร สังประกุล พลโทกานน บุญริ้ว และส่วนงาน....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ประสพภัยแผ่นดินไหว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองพันทหารม้าที่ 3 และ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว และพื่้นที่ใกล้ ....
ดูข้อมูลเพิ่มเติม