หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ชุดหน่วยแพทย์เสนารักษ์เดินเท้า
ชุดแพทย์เคลื่อนที่เสนารักษ์เดินเท้า ณ หนองน้ำบ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
บ้านม้งเก้าหลัง ต.เทอดไทย
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา บ้านม้งเก้าหลัง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวนยอดผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 122 ราย
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า
ชุดเสนารักษ์เดินเท้า งานอำเภอยิ้ม ณ บ้านดงป่าเหมี้ยง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 18 สิงหาคม 2560