ทีมงานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ร.อ.ณัฐชนนท์ ปงกันคำ
ปฏิบัติหน้าที่ หน.สารสนเทศ


นายพงษ์เดช ศรีมูล
พนักงานราชการ
<

นายสุรวัชน์ สุวรรณมามูล
พนักงานเขียนโปรแกรมชั้น ๑

นายอนุชา พรหมบุญตา
พนักงานราชการ


ช่างถ่ายภาพ