ทีมงานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ร.ท.ณัฐชนนท์ ปงกันคำ
ปฏิบัติหน้าที่ หน.สารสนเทศ


นายพงษ์เดช ศรีมูล
พนักงานราชการ

นายศุภสิน รุ้งดี
พนักงานเขียนโปรแกรม ชั้น ๔
<

นายสุรวัชน์ สุวรรณมามูล
พนักงานเขียนโปรแกรมชั้น ๑

นายอนุชา พรหมบุญตา
พนักงานเขียนโปรแกรมชั้น ๑


ช่างถ่ายภาพ