ทีมงานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

พ.ต.ณัฐชนนท์ ปงกันคำ
ปฏิบัติหน้าที่ หน.สารสนเทศ


นายพงษ์เดช ศรีมูล
พนักงานราชการ

นายชนกนันท์ จันโจ้ก
พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น ๔

นายจิรศักดิ์ ศรีอาจ
พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น ๔

นายสุรวัชน์ สุวรรณมามูล
พนักงานเขียนโปรแกรมชั้น ๑

นายอนุชา พรหมบุญตา
พนักงานราชการ

นายณัฐพล จันเลน
ช่างภาพ