ทีมงานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ร.อ.ณัฐชนนท์ ปงกันคำ
ปฏิบัติหน้าที่ หน.สารสนเทศ


นายพงษ์เดช ศรีมูล
พนักงานราชการ

นายธีรพงศ์ ฝั้นเสาร์
พนักงานเขียนโปรแกรมชั้น 4
<

นายสุรวัชน์ สุวรรณมามูล
พนักงานเขียนโปรแกรมชั้น ๑

นายอนุชา พรหมบุญตา
พนักงานราชการ

นายอนุวัฒน์ ศรีอ่อน
ช่างถ่ายภาพ