แผนกสังคมสงเคราะห์
ร.ต.กฤติน ประเสริฐศรี
ปฏิบัติหน้าที่ น.สังคมสงเคราะห์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช


จ.ส.อ.สิทธา เครือวงศ์
นายสิบสังคมสงเคราะห์


นางชลิตตา เรือนงาม
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์