ทำบุญตักบาตร ขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดย พ.อ.กิติพันธิ์ เฮงสนั่นกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 และได้ทำการบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และศาลพระแม่โพสพ ประจำโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช