กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร.17 พัน.3 จัดงานกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จำนวนยอด 86 ราย จำนวนโลหิต 34900 ซีซี. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery