งานบริจาคโลหิต คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนฯ

จังหวัดทหารบกเชียงราย และโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จำนวนเลือดที่ได้รับการบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 15050 ซีซี.ในวันที่ 11 มีนาคม 2558
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery